Për tetë vjet 183 mijë qytetarë shqiptarë kanë kërkuar azil në vendet e BE-së

167 mijë qytetarë shqiptarë kanë kërkuar azil në një prej vendeve anëtare të Bashkimit Evropian në periudhën 2011/2017, ka publikuar Eurostad. në njëmbëdhjetë muajt e vitit, megjithatë, azil kanë kërkuar 16 mijë qytetarë shqiptarë, me çka numri i përgjithshëm i aplikacioneve ka arritur në 183 mijë. Numri prej 167 mijëve është vetëm 53 për qind e atyre që gjatë kësaj periudhe kanë emigruar nga vendi. Sipas Institutit shqipëtar të statistikave nga vendi janë larguar 317 mijë persona. Numri më i madh i personave që kanë kërkuar azil është regjistruar në vitin 2015 ose 68,900, pas çka vërehet ulje e numrit të aplikuesve. në vitin 2016 për marrjen e statusit të azilantit kanë aplikuar 32.900, ndërsa në vitin 2017 rreth 26 mijë qytetarë shqiptarë. Shumica e aplikacioneve për azil në periudhën e raportuar janë në Gjermni ose 90.335 aplikacione. Në vendin e dytë sipas numrit të kërkuesve të azilit është Franca me 40.615 aplikacione, ndërsa menjëherë pas saj është Britania e Madhe me 12.455, pas çka vijnë Suedia dhe Greqia, me 9.310 gjegjësisht 9.200 aplikacione.