KOHA – Rezultatet e anketës të publikuar më 30 janar 2019

73% e lexuesve të Më Afër konsiderojnë se gazetarët duhet të shkruajnë për Kualitetin e shërbimeve shëndetësore, ndërsa në mënyrë të barabartë ju interesojnë temat Mbrojtja e punëtorëve gjatë punës dhe Masat kundër ndotjes 11%, ndërsa për Dhuna në familje kanë votuar 5%. Gjithsej në Anketë kanë votuar 596 votues brenda 26 ditëve.