Jeta në bërllog – Orllanca e rrethuar me deponi të egra