Anketa

 

Cilat tema dëshironi të trajtohen në Koha?

Komunat dhe Mjedisi jetësor
Siguria e këmbësorëve dhe çiklistëve
Vallë, a duhet të rriten dënimet për ndotësit
Vallë, a punojnë mirë inspektorët e ekologjisë

Anketa

 

Cilat tema dëshironi të trajtohen në Koha?

Masat kundër ndotjes
Kualiteti i shërbimeve shëndetësore
Dhuna në familje
Mbrojta e punëtorëve gjatë punës

Anketa

 

Cilat tema dëshironi të trajtohen në Koha?

Rreziku nga qentë endacak
Transporti publik në qytetin tuaj
Problemet komunale
Ajri i ndotur
Siguria e përgjithshme në qytetin tuaj